Αντιπολεμική αφίσα της ΔΕΑ

Image
Αντιπολεμική δράση τώρα