Αφίσα: Αντιπολεμική δράση τώρα

Αντιπολεμική αφίσα