Αφίσα ΔΕΑ ενάντια στο ελληνογαλλικό σύμφωνο

Αφίσα ΔΕΑ Ελληνογαλλική συμφωνία