Αφίσα: Λεφτά για κοινωνικές ανάγκες - Όχι για πολεμικές προετοιμασίες

αφίσα Rp Εξοπλισμοί