Αφίσα: Οι ιμπεριαλιστές της γη ξαναμοιράζουν

Αφίσα ιμπεριαλιστικός πόλεμος