Αφίσα του Rproject για την Πρωτομαγιά 2021

Αφίσα Πρωτομαγιά 2021