Προκήρυξη Μαθητών-τριών Ενάντια στο Σύστημα για την κατάσταση στα σχολεία