Φύλλο Νο 242 (20 Απρίλη 2011)

Η Αίγυπτος μετά τον Μουμπάρακ

Η περίοδος οξυμένης κοινωνικής πάλης, που άνοιξε μετά την πτώση του Μουμπάρακ, συνεχίζεται στην Αίγυπτο.