Απλήρωτοι παραμένουν εδώ και 45 μέρες οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ. Συγκεκριμμένα δεν τους έχει καταβληθεί η μισθοδοσία του Ιανουαρίου και το δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

Οι εργαζόμενοι, έχοντας και την εμπειρία από τις πετυχημένες κινητοποιήσεις τους ενάντια στην εφεδρεία, πραγματοποιούν κινητοποιήσεις, απαιτώντας να τους καταβληθούν άμεσα οι μισθοί τους, ενώ το συνδικάτο καταγγέλλει ως υπεύθυνο για την καθυστέρηση τον Υπουργό ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου. Η στάση πληρωμών με την καθυστέρηση στη μισθοδοσία, που πάνω από ένα χρόνο έχει εφαρμοστεί από τους εργοδότες σε πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, έρχεται με ολοένα και πιο γοργά βήματα και στον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα.