Σύμφωνα με έκθεση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) με θέμα την εξέλιξη των συμβάσεων και την ελεγκτική δράση του ΣΕΠΕ το 2012, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 12 Μάρτη, οι συμβάσεις πλήρους εργασίας μειώθηκαν από 66,9%, που ήταν το 2010, σε 55%.

Στο σύνολο των προσλήψεων που έγιναν μέσα στο 2012, το 35,4% ήταν με συμβάσεις μερικής απασχόλησης και το 9,6% με συμβάσεις για εκ περιτροπής εργασία. Επίσης σε σχέση με το 2011περίπου 6% λιγότερες επιχειρήσεις προχώρησαν σε σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας οποιασδήποτε μορφής. Αναφορικά με τη μείωση των αποδοχών το ΣΕΠΕ διαπιστώνει ότι με την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων σε 794 επιχειρήσεις η μείωση μισθών για 94.044 εργαζόμενους ήταν κατά μέσο όρο 18,8%. Μεγαλύτερη, στο 22,2%, ήταν η μείωση που έγινε, χωρίς να χρειαστεί η υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων, για 261.353 εργαζόμενους με βάση τις καταστάσεις προσωπικού σε 74.483 επιχειρήσεις. Ως προς την ανασφάλιστη εργασία, το ποσοστό που προκύπτει από τους ελέγχους του ΣΕΠΕ, ανέρχεται στο 36%.