Στην Πάτρα, στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το πρόγραμμα της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου δεν περιείχε τα μαθήματα που χάθηκαν στις καταλήψεις του Σεπτεμβρίου.

Έγινε ανοιχτό μάζεμα ΑΡΕΝ με θέμα να μην χαθεί η εξεταστική που δικαιούνται και κατέβηκε ψήφισμα στο ΔΣ του συλλόγου φοιτητών, που απαιτεί τη μη ποινικοποίηση των αγώνων των φοιτητών και την κανονική διεξαγωγή της διπλής εξεταστικής για όλους τους φοιτητές.