Την Πέμπτη 5.6.2014 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των 8 πανεπιστημίων που θίγονται από τη διαθεσιμότητα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πολυτεχνείο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο, Πατρών, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, και Κρήτης.

Από την τηλεδιάσκεψη συμφωνήθηκε να υπάρχει συντονισμός ενάντια στις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις, ενώ καλούνται όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Πάτρας που ανέστειλε τη λειτουργία των διοικητικών του υπηρεσιών. Τέλος, καλούν την Ομοσπονδία τους να πραγματοποιήσει 24ωρη απεργία ενάντια στις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις, απαιτώντας να μη γίνει καμιά απόλυση και να θεσμοθετηθεί και να ξεκινήσει άμεσα η ενδο-ιδρυματική και δια-ιδρυματική κινητικότητα.