Στο προηγούμενο φύλλο, στο άρθρο «Μιζαδορισμός, το ανώτατο στάδιο του νεοφιλελευθερισμού», αναδημοσιεύσαμε χωρίς να διασταυρώσουμε στοιχεία για τους εξοπλισμούς από τη βάση δεδομένων του σουηδικού ινστιτούτου SIPRI.

Είναι προφανές ότι κάναμε λάθος: η Ελλάδα δεν μπορεί να συγκριθεί με την Κίνα σε απόλυτα νούμερα (όπως γράφαμε), καθώς η δεύτερη ξοδεύει σε εξοπλισμούς πάνω-κάτω δέκα ή και δεκαπέντε φόρες το ποσό που ξοδεύει η Ελλάδα. Ωστόσο αυτό δεν μειώνει το γεγονός ότι η Ελλάδα ξόδευε (και ξοδεύει) επί χρόνια τεράστια ποσά για εξοπλισμούς. Η Κίνα ποσοστιαία ξοδεύει κοντά στο 2% του ΑΕΠ, ενώ η Ελλάδα ξοδεύει σταθερά πάνω από το 2,5% και πολύ συχνά πάνω από το 3%. Επίσης, οι εξοπλιστικές δαπάνες της Ελλάδας για το διάστημα από το 2007 έως το 2010 δεν ήταν 4,3 δισ. όπως αναφέραμε στο άρθρο, αλλά πάνω από 40 δισ. ευρώ.