Το υπουργείο Παιδείας επέστρεψε ανυπόγραφους τους προϋπολογισμούς για το τρέχον έτος στους πρυτάνεις των πανεπιστημίων και στους προέδρους των ΤΕΙ, μέχρι να εκλέξουν τα Συμβούλια Διοίκησης σε κάθε σχολή.

Το υπουργείο Παιδείας συνεχίζει την εκβιαστική πολιτική του, που φαίνεται πως είναι πλέον το μόνο μέσο που διαθέτει για να εφαρμόσει το νόμο, καθώς με αυτό τον τρόπο τα ιδρύματα θα εισπράττουν δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2011 για τους επόμενους έξι μήνες. Υπό την απειλή λοιπόν της υποχρηματοδότησης το υπουργείο επιχειρεί να δημιουργήσει κλίμα φόβου και ανασφάλειας στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, με σκοπό να σταματήσουν οι αντιδράσεις και να προχωρήσει η εφαρμογή του νόμου.