Το γνωστό τρόπο της μετακίνησης ενοικιαζόμενου προσωπικού σε άλλη εταιρεία, για να μειώσει εκβιαστικά τους μισθούς και τα δικαιώματά τους, επέλεξε να εφαρμόσει η διοίκηση της ΕΤΕ (Εθνική Τράπεζα Ελλάδας).

Στα τέλη Αυγούστου ειδοποίησε τους ενοικιαζόμενους εργαζομένους της, μέσω της εταιρείας Klisis, ότι η συνεργασία της τράπεζας με την εταιρεία θα σταματήσει και ότι θα μετακινηθούν σε δύο άλλες εταιρείες, στις Action Line και ICAP, ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται ως ενοικιαζόμενοι στην ΕΤΕ. Τηλεφωνικά και άμεσα τους ζητήθηκε να απαντήσουν αν δέχονται να δουλεύουν με εκ περιτροπής εργασία μία ημέρα τη βδομάδα ή να υπογράψουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο τέλος της οποίας μπορεί να απολυθούν χωρίς  αποζημίωση και χωρίς δικαίωμα διεκδίκησης επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ. Το δουλεμπόριο με τους ενοικιαζόμενους συνεχίζεται.