Με την εκπροσώπηση για πρώτη φορά στο ΔΣ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) των Εκπαιδευτικών της Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΕΡΑ), της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, έκλεισαν οι διαδικασίες της 82ης Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας.

Η Αριστερά αύξησε τα ποσοστά της και τους αντιπροσώπους της από 3 σε 5 σε σχέση με το 2011, χωρίς να γίνει ανατροπή των συσχετι-σμών. Το μπλοκ ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥ (πρώην ΠΑΣΚ) έχασε 2 έδρες, αλλά κράτησε την πλειοψηφία με 6 σε σύνολο 11.

Στο συνέδριο μπήκαν όλα τα καυτά ζητήματα. Οι καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων, καταργήσεις οργανικών θέσεων, αξιολόγηση, πειθαρχικά, μισθοί, ειδική αγωγή, μειώσεις σε αναπληρωτές, απολύ-σεις. Δυστυχώς η συζήτηση του σχεδίου δράσης υποβαθμίστηκε και το συνέδριο δεν πηρέ κάποια απόφαση, αφού καμία πρόταση δεν πλειοψήφησε. Η πρόταση της ΕΡΑ ήταν 5θήμερη απεργία με το άνοιγ-μα των σχολείων. Το πιθανότερο είναι να βγει κινητοποίηση από το νέο ΔΣ  της ΔΟΕ, σε συνεννόηση με την ΟΛΜΕ.

Η ενότητα της Αριστεράς στον κλάδο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για νίκες. Άλλο είναι να συγκροτηθείς σαν παράταξη (βλέπε ΕΡΑ) και να συνεργάζεσαι με ίσους όρους με την υπόλοιπη Αριστερά και άλλο πράγμα είναι να διαλύεις κοινά σχήματα τα όποια αποτελούν κατάκτη-ση και προχώρημα μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Η Αριστεράς  μέσα στα σωματεία χρειάζεται να προετοιμάσει και να φτιάξει το κλίμα, αναπτύσσοντας τις απαραίτητες συμμαχίες. Σε αυτή την προσπάθεια αξίζει να αξιοποιήσουμε παραδείγματα σαν αυτό της Νότιας Αθήνας, όπου καθηγητές, δάσκαλοι, γονείς, κινήσεις πολιτών, δημοτικοί και νοσοκομειακοί υπάλληλοι συνυπάρχουν σε ένα άτυπο συντονιστικό που έχει οργανώσει πολλές δράσεις και το οποίο συ-ζητάει, ώστε να καταλειφθούν μαζί με τα παιδιά όποια σχολεία κινδυνεύουν από συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβάθμιση.