Άμεση ανάγκη κινηματικών πρωτοβουλιών για να μπει φρένο στις ιδιωτικοποιήσεις

Το περιβάλλον και η υγεία πάνω από τα κέρδη

Ημερ.Δημοσίευσης
Συντάκτης
Κατερίνα Γιαννούλια

Ο ι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν βασική επιλογή του συστήματος τα πολλά τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό και όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις τις υπηρέτησαν πιστά, με τη σημερινή, της ΝΔ, να τις γενικεύει και να τις απελευθερώνει ταχύτατα ακόμα και εν μέσω πανδημίας.
Η ίδια η πανδημία covid έχει προκύψει ακριβώς επειδή υπάρχει το συγκεκριμένο σύστημα που αφήνει ανεξέλεγκτη την αγροτική παραγωγή και τις αγορές, που για την αύξηση των κερδών η υπερ-εντατική κτηνοτροφία αποτελεί παγκόσμια πρακτική, οι κτηνιατρικοί έλεγχοι υποβαθμίζονται και το περιβάλλον αντιμετωπίζεται ως «εμπόδιο» που πρέπει να παρακαμφθεί για να εξασφαλιστούν όλο και μεγαλύτερα κέρδη.
Η έλλειψη σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος και του ζωϊκού κεφαλαίου, η ευζωία των ζώων και η ασφάλεια της υγείας ανθρώπων και ζώων δέχονται το τελειωτικό χτύπημα με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές», στις 4/3.
Η κοινή δράση 7 ομοσπονδιών του Δημοσίου, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, εδώ και πολύ καιρό προσπαθεί να αναδείξει το θέμα και τις επιπτώσεις στη ζωή του κοινωνικού συνόλου. Με απεργία-αποχή από τις επιτροπές που ασχολούνται με τις υπό ιδιωτικοποίηση δραστηριότητες, με παραστάσεις διαμαρτυρίας, με συναντήσεις με τα κόμματα της Βουλής (πλην Ελληνικής Λύσης), με συναντήσεις με υπουργούς και γενικούς γραμματείς των αρμόδιων υπουργείων, με συνεντεύξεις Τύπου και αρθρογραφία σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, με συμμετοχή στη συζήτηση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.
Τα ιδιαίτερα προβλήματα που δημιουργεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα παρουσιάζονται στην πρόσφατη ανακοίνωση των 7 ομοσπονδιών:
«Ενισχύεται και διευρύνεται η παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, γενικεύονται οι ‘συνέργειες’ Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα, όπου ‘Ελεγκτές’ και ‘Ελεγχόμενοι’ θα αλληλοδιαπλέκονται, καθώς οι ρόλοι αυτοί θα εναλλάσσονται ανά έργο. 
Ήδη η προτεραιοποίηση και ο σχεδιασμός των Τεχνικών Έργων γίνεται πρώτιστα με κριτήρια ανταποδοτικότητας και κερδοφορίας (ΣΔΙΤ, Συμβάσεις Παραχώρησης) και όχι με κριτήρια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών (αντισεισμική προστασία, αντιπλημμυρικά έργα, Πολιτική Προστασία κλπ), γεγονός που αποδεικνύεται σε κάθε “φυσική” καταστροφή. Με τις προβλέψεις του Ν/Σ: ιδιώτες θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών, δηλαδή το κόστος των έργων, τις μελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες μελετητές και θα τις επιβλέπουν οι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι ιδιώτες εργολάβοι και θα τα επιμετρούν και επιβλέπουν ιδιώτες. Μόνο το κόστος θα πληρώνει το Δημόσιο (και οι πολίτες) με πλημμελή έλεγχο και τεράστιες επισφάλειες».
 Σε διάφορα άρθρα του νομοσχεδίου (57, 70, 84, 219) προβλέπεται μια σειρά δυσμενών για το σύνολο λειτουργιών, όπως ότι κάθε Υπηρεσία θα μπορεί να αποφασίσει «μόνη της» ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια… και να αναθέτει μελέτες και επιβλέψεις σε ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς με παντελή έλλειψη αναφοράς για τη στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες. Ότι οι προδιαγραφές και τα τιμολόγια των εργασιών θα καθορίζονται από ειδικό φορέα με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων ιδιωτών που εμπλέκονται στην παραγωγή των τεχνικών έργων. Ότι κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει με την προσφορά του τον ιδιωτικό φορέα επίβλεψης στον οποίο θα ανατεθεί η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον αυτή κατακυρωθεί στον ίδιο, τον οποίο θα αμείβει για τις υπηρεσίες του. Ότι η υποβολή επιμετρητικών στοιχείων θα γίνεται από τον ανάδοχο, συνοδευόμενων από δήλωση αληθείας…Αφανείς εργασίες … με τον κίνδυνο πλημμελούς ελέγχου σε όφελος του αναδόχου και εις βάρος του έργου και του δημόσιου συμφέροντος. Ότι θα υπάρχει ένα ιδιότυπο πλαίσιο για την προώθηση «ήπιων αναπτυξιακών έργων δημοσίου ενδιαφέροντος» εντός προστατευόμενων περιοχών Natura. Προτάσσεται η έγκριση αναπτυξιακών σχεδίων μέσα στους ευαίσθητους αυτούς τόπους, ακόμα και αν τα έργα αυτά αντιστρατεύονται τους στόχους προστασίας τους. 
Η ανακοίνωση των 7 ομοσπονδιών προειδοποιεί: «Όλα τα ανωτέρω θα έχουν προφανείς συνέπειες στη προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος, της Δημόσιας Υγείας, του Περιβάλλοντος και στην Ποιότητα των εκτελούμενων έργων. Η μέχρι τώρα εμπειρία αλλά και τα πρόσφατα συμπεράσματα από την πανδημία συνηγορούν ότι μόνο με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και επαρκή χρηματοδότηση του Δημοσίου Τομέα μπορούν να δοθούν λύσεις για τα λαϊκά συμφέροντα».
Αυτή η νομοθετική ρύθμιση συμπληρώνει παλιότερα νομοθετήματα, όλων των κυβερνήσεων και γίνεται παράλληλα με την ιδιωτικοποίηση των επίσημων κτηνιατρικών ελέγχων που αφορούν σφαγεία, εγκαταστάσεις και μεταφορά τροφίμων ζωικής προέλευσης, παρακολούθηση ανθρωποζωονόσων, ενώ το ίδιο διάστημα, η αρμοδιότητα των ζώων συντροφιάς μεταφέρεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπ. Εσωτερικών και προβλέπονται αμειβόμενες επιτροπές με πλειοψηφία ιδιωτών για την παρακολούθηση των αδέσποτων.
Το νομοσχέδιο αυτό συμπληρώνει την καταστροφή που έχει προκύψει από την ίδρυση από τους Δήμους και τις Περιφέρειες Αναπτυξιακών Οργανισμών με την μορφή Ανωνύμων Εταιρειών, οι οποίες δημιουργήθηκαν για να υποστηρίξουν τις σκοπίμως υποστελεχωμένες, υποβαθμισμένες και απαξιωμένες Δημοτικές Υπηρεσίες, που πασχίζουν να ανταπεξέλθουν στα υπέρογκα καθημερινά τους καθήκοντα. Ήδη έχει παραχωρηθεί στις Δημοτικές Αρχές η δυνατότητα ανάθεσης, σε ιδιώτες, των υπηρεσιών καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού με τις τόσο σοβαρές αποφάσεις να λαμβάνονται όχι από το κορυφαίο συλλογικό όργανο των Δήμων το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά από τις πλαστές πλειοψηφίες των Οικονομικών Επιτροπών. Έπεται, αντίστοιχα, η παραχώρηση της μισθοδοσίας, της διαδικασίας των προμηθειών, της συντήρησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κάθε αυτοδιοικητικής λειτουργίας.
Η αμαρτωλή λειτουργία Ανωνύμων Εταιρειών στους Ο.Τ.Α. μας έχει προσφέρει αρκετά παραδείγματα αναπτυξιακών εταιρειών που, αφού διασπάθισαν Δημόσιο χρήμα, τέθηκαν σε καθεστώς εκκαθάρισης επιβαρύνοντας τελικά τους Δήμους, δηλαδή τους ίδιους τους Δημότες, στους οποίους μετακυλίεται πάντα το κόστος.
Η συνεργασία των 7 ομοσπονδιών έχει αποτελέσει μια συνδικαλιστική και κινηματική «διέξοδο», στο προβληματικό τοπίο έλλειψης πιο κεντρικών κινητοποιήσεων για τα μεγάλα θέματα ιδιωτικοποίησης σε κάθε τομέα της ζωής των λαϊκών στρωμάτων. Από μεριάς μας θα συμμετέχουμε και θα προωθήσουμε κάθε μικρή και μεγάλη πρωτοβουλία που θα παλεύει για τη δημόσια, δωρεάν και αναβαθμισμένη προστασία των λαϊκών συμφερόντων. 

Φύλλο Εφημερίδας

Κατηγορία