Εστίες

νεολαία / Μυρτώ Σιδέρη / 21.12.2011

Είναι γεγονός ότι ο νόμος-πλαίσιο και το μνημόνιο μεταφέρουν το κόστος σπουδών στις πλάτες των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα οικονομικά προβλήματα που έχουν προκληθεί στις εστίες στην Αθήνα, την Κρήτη και την Πάτρα λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης. Με την κατάργηση του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ο κρατικός μηχανισμός που περιλαμβάνει τις εστίες) έχουν προκληθεί πολλά προβλήματα στη στέγαση των φοιτητών, καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμα τρόπος χρηματοδότησής τους, ενώ τα πανεπιστημιακά ιδρύματα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αναλάβουν το μεγάλο κόστος λειτουργίας τους εξαιτίας των δικών τους οικονομικών προβλημάτων.

 

Επιπλέον, έχει μειωθεί δραματικά ο αριθμός των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα κτίρια σταδιακά να αχρηστεύονται. Αυτό σημαίνει πως από τις αρχές του καινούργιου έτους χιλιάδες φοιτητές σε ολόκληρη την Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα στέγασης και αρκετοί από αυτούς ενδέχεται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, επειδή οι οικογένειές τους αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδά τους.