Για πρώτη φορά από την ανεξαρτησία της το 1947, η Ινδία έζησε μια 24ωρη πανεθνική γενική απεργία.

Οι 11 διαφορετικές συνδικαλιστικές ενώσεις (κάθε μια πρόσκειται σε άλλο πολιτικό κόμμα) οργάνωσαν μια κοινή απεργιακή κινητοποίηση, διεκδικώντας καθιέρωση κατώτατου μισθού και συμβάσεις αορίστου χρόνου για τους 50 εκατομμύρια εργαζόμενους «μερικής απασχόλησης». Ένας «γίγαντας» –τα δεκάδες εκατομμύρια Ινδών εργατών– έδειξε τη δύναμή του. Η κυρίαρχη εικόνα που επικρατεί για τον «αναπτυσσόμενο κόσμο» είναι αυτή της ανερχόμενης δύναμης στο διεθνή ανταγωνισμό και του διεθνούς κάτεργου εκμετάλλευσης από τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Είναι και τα δύο αλήθεια. Αλλά αγνοούν τον «ξενοδόχο». Η απεργία ήταν μόνο ένα δείγμα των «εφεδρειών» του διεθνούς εργατικού κινήματος, που μπορούν στο μέλλον να αποδειχθούν το «βαρύ πυροβολικό» του. Στην περίπτωση που συνεχιστεί ο αγώνας στην Ινδία, θα έχει ενδιαφέρον να εκδηλωθεί η διεθνής τάση «μετάδοσης» των κινημάτων. Δίπλα είναι η Κίνα…