Καμεράτα

εργασία / . / 28.05.2014

Σε έξι εκβιαστικές απολύσεις προχώρησε η διοίκηση της ορχήστρας.

Οι εργαζόμενοι στην Καμεράτα είναι απλήρωτοι και έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας. Μάλιστα οι απολύσεις των εργαζομένων που τόλμησαν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους έγιναν χωρίς να τους καταβληθεί καν αποζημίωση. Οι απολύσεις αυτές αλλά και τα προβλήματα σε άλλα σύνολα του κλάδου (ΕΡΤ, Χρωμάτων, Λυρικής κ.ά.) δείχνουν ότι το μέλλον για τους εργαζομένους στον κλάδο θα είναι μαύρο αν δεν προχωρήσουν άμεσα σε κινητοποιήσεις.