ΜΚΟ

εργασία / . / 06.02.2013

Οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι στους δήμους μέσω ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) πραγματοποίησαν 3ωρη στάση εργασίας, την Τετάρτη 30 Γενάρη.

Την κινητοποίηση οργάνωσαν η Συνέλευση ανέργων και εργαζομένων στην κοινωφελή εργασία και το Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Απαιτούν την άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους, πλήρη εργασιακά δικαιώματα, πληρωμή του 5% που τους παρακρατούν, χωρίς αυτό να προβλέπεται, κάθε μήνα από το μισθό τους οι ΜΚΟ που τους νοικιάζουν στους δήμους και κατάργηση της ενοικιαζόμενης εργασίας. Ο μόνος τρόπος να κερδίσει ο αγώνας τους είναι να συνδεθούν με τους άλλους εργαζόμενους στους δήμους και να διεκδικήσουν από κοινού την κατάργηση της ενοικιαζόμενης εργασίας και τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Άλλωστε, ακόμη και αν σταματήσουν οι διαθεσιμότητες-απολύσεις, θα χρειαστούν κι άλλες προσλήψεις στους δήμους, για να παρέχουν την ποιότητα ζωής που μας χρειάζεται.