Με την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έληξε η 15νθήμερη κατάληψη των κεντρικών υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ από τους εργαζόμενους του Οργανισμού.

Η νέα ΣΣΕ έχει διάρκεια ενός έτους, από 28/2/2012 έως 28/2/2013. Η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ υποχρεώθηκε να υπογράψει τη νέα σύμβαση με σχεδόν ακέραιους τους μισθούς –εκτός ορισμένων απαραίτητων μικρών αποκλίσεων για να είναι νόμιμη η σύμβαση– και αποδέχεται όλες τις μέχρι σήμερα θεσμικές κατακτήσεις των εργαζομένων. Μετά το πρακτικό συμφωνίας στην ΕΘΝΟDATA, τη σύμβαση στο Κτηματολόγιο και τη σύμβαση της Ομοσπονδίας Τροφίμων-Ποτών, αποδεικνύεται ότι μόνο η συλλογική δράση και οι αγώνες έχουν τη δύναμη να επιβάλουν τα αιτήματα των εργαζομένων, σπάζοντας την τρομοκρατία του μνημονίου.