Το νομοσχέδιο για τις νέες υποστηρικτικές δομές στην εκπαίδευση ψηφίστηκε στη βουλή από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρά τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, που διαδήλωσαν την ίδια μέρα έξω από το κοινοβούλιο. Με το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει τις κρατικές δαπάνες, να συρρικνώσει δομές και να μειώσει τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα σχολεία.

Το νομοσχέδιο εισάγει την «κουλτούρα» της αξιολόγησης, μέσω της αξιολόγησης των στελεχών και της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), θα εξειδικεύουν την εκπαιδευτική πολιτική σε επίπεδο περιφέρειας, συγκεντρώνοντας πλήθος αρμοδιοτήτων και θα είναι τα βασικά όργανα αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Η κυβέρνηση υλοποιεί πλήρως την επιθυμία του ΣΕΒ που ήταν να “αξιολογούνται” όλοι οι εκπαιδευτικοί. Ταυτόχρονα εντατικοποιεί την εργασία των εκπαιδευτικών καθώς με το συγκεντρωτισμό και τη γραφειοκρατία που εισάγει το 30ωρο θα γίνει όνειρο θερινής νυκτός.
Το νομοσχέδιο αυτό αν δεν μείνει στα χαρτιά θα τείνει προς τη ρομποτοποίηση τους εκπαιδευτικούς, τους γονιούς και τους μαθητές φορτώνοντας τους μόνο περισσότερες ευθύνες και πιο άδειες τσέπες, καθώς το κόστος για τη λειτουργία των σχολείων μεταφέρεται όλο και περισσότερο σε αυτούς αντί για το κράτος. Νύχτα παρεπιπτόντως ψηφίστηκε το νομοσχέδιο και μαζί του τροπολογία με την οποία τινάζονται στον αέρα τα επαγγελματικά δικαιώματα και η αξία των πτυχίων ως προσόντων άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, αφού αποκόπτει την λεγόμενη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια από το πτυχίο, ακόμη και των Παιδαγωγικών σχολών.