ΟΠΑΠ

εργασία / . / 09.07.2014

Τις γνωστές πρακτικές των μεγαλοεργοδοτών βιώνουν ως συνέπεια της ιδιωτικοποίησης οι εργαζόμενοι στη θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ, την «ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών ΑΕ».

Έναν χρόνο μετά την πώλησή του, οι 656 εργαζόμενοι της εταιρείας καλούνται να απαντήσουν στο εκβιαστικό δίλημμα: να αποδεχθούν να απολυθούν άμεσα μέσω της γνωστής διαδικασίας που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στον ιδιωτικό τομέα της «οικειοθελούς αποχώρησης» ή να απολυθούν με την εφαρμογή του σχεδίου της εταιρείας σε μικρό χρονικό διάστημα το οποίο θα προβλέπει κατάργηση ολόκληρων τμημάτων. Προφανώς το μόνο μέτρο του Δημοσίου που δεν θέλει να καταργήσει από τον ΟΠΑΠ ο Μελισσανίδης είναι οι σχέσεις εργασίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ΟΠΑΠ ήταν ο πρώτος δημόσιος οργανισμός που είχε συνάψει με εργαζόμενους 24ωρες συμβάσεις εργασίας. Αυτόν το δρόμο θα τον ακολουθήσει πιστά ο νέος κάτοχος του ΟΠΑΠ. Κέρδη τρελά για λίγους, με όλο κα λιγότερους εργαζόμενους ή με εργαζόμενους με δουλεμπορικές σχέσεις εργασίας.