Με βάση τις σχετικές αποφάσεις της Π.Σ. της Κ.Ε. και της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη συγκρότηση των Νομαρχιακών Επιτροπών.

Η διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί σε κάποιες περιοχές (Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, Ηράκλειο, Φθιώτιδα , Φωκίδα κ.α.), αν και ο μεγαλύτερος αριθμός νομαρχιακών οργάνων αναμένεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τα βασικά σημεία των σχετικών αποφάσεων είναι τα εξής:

1. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές, που αναδεικνύονται, έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Προσδιορίζεται άμεσα ότι θα υπάρξει κανονική διαδικασία εκλογής νομαρχιακών οργάνων μέχρι το τέλος του Ιούνη. Προφανώς αυτή η διαδικασία θα συνδεθεί με τις διεργασίες, τις απόψεις, τις τάσεις και τα κείμενα που θα κυκλοφορήσουν για το Ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

2. Οι προσωρινές Νομαρχιακές Επιτροπές αναδεικνύονται από το σώμα των αντιπροσώπων κάθε περιοχής, που είχαν εκλεγεί για την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη. Αυτό γίνεται αποδεκτό μόνο στη βάση της προσωρινότητας των νομαρχιακών οργάνων. Δεν θα μπορούσε να γίνει με αυτό τον τρόπο, αν μιλούσαμε για κανονικά νομαρχιακά όργανα. Η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται κυρίως για να αντιμετωπιστεί άμεσα το κενό που υπάρχει, με δεδομένη την ανάγκη εξωστρέφειας και δραστηριοποίησης των οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα (εφόσον κάτι τέτοιο επιλεγεί τοπικά) να υπάρξει διαδικασία κανονικής εκλογής των προσωρινών νομαρχιακών οργάνων (με τοπικές συνελεύσεις, κυκλοφορία κειμένων, εσωτερική συζήτηση κλπ).

3. Το σώμα των αντιπροσώπων που συνέρχεται για να δρομολογήσει τις σχετικές διαδικασίες, συζητά και αποφασίζει για τη συγκρότηση των Νομαρχιακών Επιτροπών και το άμεσο πρόγραμμα δράσης. Στις ως τώρα διαδικασίες που έχουν ολοκληρωθεί, το άμεσο πρόγραμμα δράσης έχει υποβαθμιστεί εντελώς, μια έλλειψη που θα πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί σε όλες τις επόμενες διαδικασίες. Χωρίς πρόγραμμα και σχέδιο δράσης, ο γραφειοκρατικός εκφυλισμός των οργάνων είναι μια υπαρκτή απειλή.

4. Από την προσωρινή Νομαρχιακή Επιτροπή εκλέγεται συντονιστική Γραμματεία και από αυτήν ο Συντονιστής-στρια της Ν.Ε. Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι θα ήταν πιο παραγωγικό (τουλάχιστον στην παρούσα φάση που δεν έχουν προσδιοριστεί τα ακριβή καθήκοντα της συγκεκριμένης αρμοδιότητας) να μην υπάρχει αυστηρά μονοπρόσωπη θέση συντονιστή, αλλά να γίνεται εναλλαγή μελών της Γραμματείας με διασφάλιση των όρων συλλογικότητας του οργάνου.

5. Η βασική κατεύθυνση της ανάδειξης των Νομαρχιακών Οργάνων είναι να εκφράζεται ο πλουραλισμός των πολιτικών απόψεων, τάσεων και συνιστωσών που υπάρχουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Υποδεικνύεται λοιπόν η συναινετική έγκριση των Ν.Ε., με βάση και τις υπάρχουσες πολιτικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί σε όλες τις πρόσφατες διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό είναι εφικτό. Η αξιοποίηση του θεσμού του παρατηρητή μπορεί επίσης να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Οι δυνάμεις του Rp και της Αριστερής Πλατφόρμας έχουν ούτως ή άλλως αποτυπώσει τις απόψεις τους, τις θέσεις τους για την πολιτική κατάσταση και τον ΣΥΡΙΖΑ (μέχρι και την πολύ πρόσφατη συνεδρίαση της Κ.Ε. στις 2-3/2/13). Όπου επιλεγεί μια μη συναινετική διαδικασία μπορούν να εκφραστούν και με ξεχωριστή εκλογική λίστα (πράγμα που δεν έχει γίνει ως τώρα, αλλά διαφαίνεται ότι θα γίνει στη Δυτική Αθήνα, χωρίς να είναι στην πρόθεση και επιλογή της Αριστερής Πλατφόρμας)

Σε κάθε περίπτωση, η χρησιμότητα των Νομαρχιακών Οργάνων θα κριθεί στην πράξη, στην ίδια τη ζωή. Στο αν θα μπορέσουν να συνεισφέρουν για να οργανωθεί η εξωστρέφεια, η ενεργοποίηση και η πολιτική και κινηματική δράση των τοπικών οργανώσεων και του κόσμου που εντάσσεται και προσβλέπει στον ΣΥΡΙΖΑ σαν δύναμη ανατροπής.