Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πορτογαλίας έκρινε αντισυνταγματικά μια σειρά μέτρα (όπως η κατάργηση του 14ου μισθού) που ψήφισε η κυβέρνηση Κοέλιο στην Πορτογαλία με απαίτηση της τρόικας.

Η είδηση έχει σοβαρή διάσταση. Δεν έγινε κάποιο θαύμα στην Πορτογαλία και η δικαιοσύνη έγινε «ανεξάρτητη» μέσα στον καπιταλισμό. Την εκδίκαση ανακίνησε ο ίδιος ο (δεξιός) πρόεδρος της δημοκρατίας και η απόφαση εκφράζει ενστάσεις από μερίδα της πορτογαλικής άρχουσας τάξης (που θίγεται από το ρήμαγμα της εσωτερικής αγοράς). Όταν εμφανίζονται ρήγματα μέσα στους καπιταλιστές, η κατάσταση περιπλέκεται. Βέβαια, η κυβέρνηση Κοέλιο απάντησε προωθώντας «ισοδύναμες» δραστικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα…