Στάση εργασίας πραγματοποίησαν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη οι εργαζόμενοι με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ.

Στα πλαίσια της κινητοποίησής τους πραγματοποίησαν μαζική συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις του Κέντρου. Οι συμβασιούχοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών, που αυτή τη στιγμή είναι από 586 ευρώ μεικτά ως 761 ευρώ μεικτά. Επίσης διεκδικούν να σταματήσουν οι συνεχείς καθυστερήσεις πληρωμής των εργαζομένων από τους εργολάβους και την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα προβλέπει ίση αμοιβή για ίση εργασία, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας του κάθε εργαζόμενου με τη ΔΕΗ.