Σε συνέλευση καλεί ο Συντονισμός Πρωτοβάθμιων Σωματείων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, την Πέμπτη 7 Ιούνη, στις 19.00 στο Πολυτεχνείο.

Θέμα της συνέλευσης είναι η υπεράσπιση των συλλογικών συμβάσεων. Η συνέλευση γίνεται με κρατούμενο από τη μια τα μεγάλα χτυπήματα από τη λήξη της μετενέργειας και την καταγγελία των συμβάσεων σε πάρα πολλούς χώρους. Από την άλλη όμως υπάρχουν χώροι όπου έχουν υπογραφεί ικανοποιητικές συμβάσεις και επίσης υπάρχει η δυναμική συγκέντρωση της Τρίτης 22 Μάη που, παρά το μικρό χρονικό διάστημα προετοιμασίας της και την ουσιαστική στήριξή της κυρίως από οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αρκετά δυναμική.