Επιστολή μελών ΣΥΡΙΖΑ Λαυρεωτικής

Στη Λαυρεωτική εδώ και αρκετούς μήνες η δράση του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μετ’ εμποδίων. Η συμπεριφορά και κυρίως οι πρακτικές συντρόφων από τον ΣΥΝ δημιουργούν ανυπέρβλητες δυσκολίες στην λειτουργία της Τ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση τέτοιων σοβαρών καταστάσεων σε όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρέωσή μας για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών και σε άλλες περιοχές, αλλά και για την υπεράσπιση των «αυτονόητων» στις Τ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ.

Ημερ.Δημοσίευσης
Συντάκτης
.

Προς: Την Γραμματεία του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Σύντροφοι, Είμαστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που δραστηριοποιούμαστε στην Επιτροπή της Λαυρεωτικής και είμαστε μέλη της Γραμματείας της. Με την ιδιότητα μας αυτή θα θέλαμε να σας καταθέσουμε τα παρακάτω:

 

-Ο ΣΥΡΙΖΑ Λαυρεωτικής έχει δημιουργηθεί, στην πρώτη του φάση, μετά από μεγάλες προσπάθειες ακούραστων συν. που κύρια δραστηριοποιούνταν στην Κερατέα και  στο Λαύριο, μεταξύ αυτών και υπογράφοντες αυτήν την επιστολή. Οι συν. αυτοί με πολύ κόπο και μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες προσπαθούσαν να αναδείξουν το πρόσωπο και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πολύ μεγάλο, γεωγραφικά, χώρο όπως η Λαυρεωτική. Με επιμονή και αυταπάρνηση έπαιρναν διάφορες πρωτοβουλίες, μέσα από εκδηλώσεις η συσκέψεις, για την ανάδειξη είτε των γενικώτερων πολιτικών προβλήμάτων είτε και των τοπικών, με αποκορύφωμα το τεράστιο πρόβλημα των σκουπιδιών και την κατασκευή ΧΥΤΑ στην περιοχή.

 

-Στις αρχές αυτού του χρόνου και λίγους μήνες πρίν από τις εκλογές εμφανίσθηκε μια  προσέλευση φίλων και ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πρώτα εντάχθηκαν στον ΣYNκαι μετά  στον ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή χαροποίησε ιδιαίτερα τους συν. που μέχρι τότε με τις λιγοστές δυνάμεις τους έδιναν την μάχη και είδαν ότι δίνεται η ευκαιρία να αναπτυχθεί η παρουσία και η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή, παρ΄ολο που σε αυτούς που προσχώρησαν βρέθηκαν και κάποιοι που με την στάση τους είχαν δυσκολέψει στο παρελθόν τη  δράση τόσο της τοπικής Επιτροπής όσο και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά. Ατομα δηλαδή που είχαν προβληματική σχέση, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΣΑ αλλά και με τον ΣΥΝ στο παρελθόν λόγω διαφορετικών επιλογών που έκαναν στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε ακολουθόντας σχήματα αυτοδιοικητικά που στηρίζονταν από το σάπιο δικομματικό σύστημα, είτε μη αρνούμενοι την επίσημη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.

 

- Από την στιγμή αυτή εμφανίζεται μια διαφορετική λειτουργία της επιτροπής όπου παρεκλίνει από την συμφωνημένη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, βασική αρχή  του οποίου είναι η συναίνεση και η αντιπροσωπευτική παρουσία όλων των συνιστωστών.

 

-Από εκείνη την χρονική στιγμή αρχίζει η μεθοδευμένη περιθωριοποίηση της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Λαυρεωτικής και η υποκατάσταση  της από ορισμένα μέλη του ΣΥΝ και μόνο. Είναι γνωστά στην Γραμματεία τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν προεκλογικά με την οργάνωση εκδηλώσεων χωρίς την προηγούμενη συνεδρίαση οργάνων και την ενημέρωση των κεντρικών οργάνων.

 

-Σε ορισμένες από τις συνεδριάσεις-εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ Λαυρεωτικής, εμφανιζόταν σαν κυρίαρχο και μοναδικό ζήτημα η κομματική και πολιτική αποκατάσταση του πρώην Δημάρχου Κερατέας, Κου Ιατρού Σ. ο οποίος ως γνωστόν έχει δεχθεί στο παρελθόν την πολιτική καταδίκη του ΣΥΝ και όλου του χωρου της Αριστεράς, οδηγώντας έτσι τις συνεδριάσεις σε αδιέξοδο, χωρίς την δυνατότητα ούτε ουσιαστικής συζήτησης ούτε και στην διαμόρφωση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης ανάλογο με τα προβλήματα της πολιτικής συγκυρίας και των προβλημάτων της περιοχής. Η μόνη δραστηριότητα περιορίζεται στην οργάνωση, περιστασιακά, γενικών πολιτικών εκδηλώσεων τις οποίες βαφτίζει αόριστα συγκεντρώσεις-συνελεύσεις χωρίς την προσπάθεια μαζικοποίησης και ειδοποίησης όλων των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Με απλά λόγια δινόταν η εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει προσωπικές φιλοδοξίες στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

-Τελευταία εντάθηκε το φαινόμενο με την συνειδητή αγνόηση συγκεκριμένων συν. της Γραμματείας, μεταξύ των οποίων και των υπογράφοντων. Αποτέλεσμα ήταν η συστηματική υποτίμηση της λειτουργίας της, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων η συγκεντρώσεων μόνο με απλή τηλεφωνική ενημέρωση και η διαμόρφωση του περιεχομένου και της διαδικασίας των συγκεντρώσεων η συνελεύσεων χωρίς να παίρνονται υπ’όψην οι κεντρικές κατεθύνσεις.

 

 - Τελευταίο συμβάν ήταν ο ορισμός, χωρίς την συνεδρίαση της Γραμματείας, ανοικτής Συνέλευσης της Τοπικής Επιτροπής, όπου εκλέχθηκε νέα Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αποκλείοντας την συμμετοχή των συν. που εκπροσωπούν υπαρκτές συνιστώσες, αλλά και συν. που βρίσκονται έξω από αυτές τις λογικές λειτουργίας και είναι γνωστοί στην περιοχή. Είναι φανερό ότι η επιλογή αυτή, της αγνόησης συγκεκριμένων μελών και ο αποκλεισμός των εκπροσώπων συνιστωσών, δεν είναι τυχαία. Είναι φανερό ότι γίνεται συνειδητή προσπάθεια αποκλεισμού συν. που εκφράζουν μια άλλη άποψη που ενοχλεί και που θέλουν να δώσουν ένα άλλο προσανατολισμό στην δράση της Επιτροπής.

 

-Με συναίσθηση της ευθύνης για αυτά που καταθέτουμε θα θέλαμε να θέσουμε υπόψην σας τις παρακάτω ανησυχίες και φόβους μας:

 

  • · Η Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Λαυρεωτικής, όπως έχει τελευταία διαμορφωθεί, έχει εκτραπεί από το πλαίσιο λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ όπου η συναίνεση και η συνδιαμόρφωση τόσο των αποφάσεων όσο και των οργάνων, είναι βασική του αρχή.
  •  

· Η Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Λαυρεωτικής, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, δείχνει μια αλαζονική συμπεριφορά που διακατέχει ορισμένα μέλη προερχόμενα από τον ΣΥΝ.

 

· Η μονοπώληση της Γραμματείας από αυτά τα μέλη, γίνεται διότι δεν υπάχει  πραγματικό ενδιαφέρον για την προώθηση της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα στις νέες συνθήκες, ούτε και η προώθηση δράσεων σε τοπικό επίπεδο τέτοιων που να ανταποκρίνονται και στις ανάγκες της περιοχής με την συνεχή επιδέινωση του βιοτικού επιπέδου, την αύξηση της ανεργίας καθώς και την αντιμετώπιση της φασιστικής επιρροής.

 

· Αυτό που διαφαίνεται από την δράση και συμπεριφορά αυτών των μελών, είναι η διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων για την προώθηση συγκεκριμένων ατόμων είτε σε αυτοδιοικητικό είτε σε βουλευτικό επίπεδο. Η επιλογή αυτή είναι και η αιτία που οδηγεί στον αποκλεισμό συν. που έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στην δράση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων παραγοντισμού είναι πλέον όχι μόνο ορατός αλλά σχεδόν βέβαιος. Η διαφορετικότητα της αριστεράς πάνω στο μεγάλο ζήτημα της συλλογικότητας έχει εκλείψει. Δυστυχώς κυριαρχεί το εγώ και ό άκρατος παραγοντισμός.

 

Ζητάμε από την Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ να αποκαταστήσει την σωστή λειτουργία της Επιτροπής Λαυρεωτικής με την εξασφάλιση τόσο της έκφρασης όλων των συνιστωσών όσο και την σωστή και δημοκρατική λειτουργία των οργάνων. Να γίνει  αυστηρή κριτική και να παρθούν πολιτικά μέτρα αν χρειασθεί για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Ζητάμε να παρακολουθείται πιό συστηματικά η λειτουργία και η δράση της Επιτροπής και να βοηθηθεί να αποκτήσει ένα περιεχόμενο δράσης τέτοιο που να ανταποκρίνεγται στις ανάγκες της συγκυρίας.   

Είμαστε στην διάθεση της Γραμματείας για οποιαδήποτε ερώτημα η επεξήγηση.         

 

10.10.2012

Βαφειάδου Ελένη  [ΔΕΑ]

Παπαδέας Χρήστος [ΣΥΝ]

Παπαθύμιος Γιάννης [ΑΚΟΑ]

Παπαθύμιος Κωνσταντίνος [ΚΟΚΚΙΝΟ]

 

Φύλλο Εφημερίδας

Κατηγορία