Αδίστακτοι

Η βάναυση επίθεση σε κάθε εργατικό δικαίωμα, όπως ορίζουν τα μνημόνια, συνεχίζεται με φρενήρης ρυθμούς.

Ημερ.Δημοσίευσης
Συντάκτης
.

Στο στόχαστρο μπήκαν και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα οι γυναίκες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 155734/Δ1 10-12-2012 του υπουργείου Παιδείας, που καθορίζει τις άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών: οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν λόγω ασθένειας ή κύησης, δεν θα παίρνουν άδεια μεγαλύτερης διάρκειας του μισού μήνα. Οποιαδήποτε άδεια πέρα των 15 ημερών δεν προσμετράτε ως διδακτική προϋπηρεσία. Είναι μια πρωτοφανής προσπάθεια να γίνει η εγκυμοσύνη νόμιμη αιτία απόλυσης, καταπατώντας τους νόμους (1483/1984 και 3655/2008 άρθρο 12) που προστατεύουν την εγκυμοσύνη, απαγορεύουν την απόλυση εγκύων και ορίζουν το δικαίωμα άδειας με αποδοχές σε περίπτωση επιπλοκών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και κάποιους μήνες μετά από αυτή. Αν αυτή η εγκύκλιος εφαρμοστεί για τους αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς, θα συμπαρασύρει τα αντίστοιχα δικαιώματα σε κάθε κλάδο.

Φύλλο Εφημερίδας

Κατηγορία