ΙΓΜΕ

Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) πραγματοποίησε στα μέσα του Γενάρη το Συνδικάτο Εργαζομένων στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

Ημερ.Δημοσίευσης
Συντάκτης
.

Οι εργαζόμενοι στο ινστιτούτο διαμαρτύρονται για την εντεινόμενη προσπάθεια της κυβέρνησης να προχωρήσει στην οριστική εφεδρεία-απόλυση 130 εργαζομένων του ΙΓΜΕ. Στη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) που αφορούσε στην κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, είχε κατατεθεί τροπολογία που αφορούσε στην κατάργηση της εφεδρείας των εργαζομένων του ΙΓΜΕ (νυν ΕΚΒΑΑ), η οποία στηρίχτηκε από όλα τα κόμματα, αλλά και από τον υπουργό ΠΕΚΑ. Τελικά η τροπολογία δεν συζητήθηκε με παρέμβαση του υπουργού ΥΔΜΗΔ, Α. Μανιτάκη, και οι 130 εργαζόμενοι περιμένουν την εκδίκαση της προσφυγής τους στα δικαστήρια στα τέλη του μήνα.

Φύλλο Εφημερίδας

Κατηγορία