Δημόσια Υγεία

Μαχητική συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία την Πέμπτη 2 Οκτώβρη, αντιδρώντας στη διάλυση της δημόσιας υγείας με την ίδρυση της ΕΣΑΝ ΑΕ, το κλείσιμο νοσοκομείων και την αξιολόγηση.

Ημερ.Δημοσίευσης
Συντάκτης
.

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κλείσει τα μεγάλα δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία και έχει αφήσει τα υπόλοιπα με τεράστια κενά σε θέσεις νοσηλευτριών-ών και γιατρών, ο υφυπουργός Υγείας Λεωνίδας Γρηγοράκος ζήτησε από το Υπουργείο Εργασίας την ένταξη του Υπουργείου Υγείας στο πρόγραμμα «προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα». Με voucher, εργολάβους και ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, οραματίζονται τη λειτουργία όσων δημόσιων νοσοκομείων δεν κλείσουν, για να αποτελειώσουν τα δικαιώματα και των υπόλοιπων εργαζομένων σε αυτά. Είναι απαραίτητο οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία να απαιτήσουν μεταξύ των άλλων προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ξεκινώντας με τη μετατροπή των συμβάσεων όσων προσληφθούν με άλλη σχέση εργασίας στα νοσοκομεία και εντάσσοντάς τους από τώρα στα υπάρχοντα σωματεία, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας με την οποία θα έχουν προσληφθεί.

 

Φύλλο Εφημερίδας

Κατηγορία