Η αστεγία ως ενταξιακή πολιτική για τους πρόσφυγες

Τ ο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, με πρόσφατη ανακοίνωσή του, γνωστοποίησε την απόφαση της κυβέρνησης για σταδιακή έξοδο των προσφύγων από τα διαμερίσματα των στεγαστικών προγραμμάτων όπου φιλοξενούνται, καθώς και την ταυτόχρονη λήξη της οικονομικής βοήθειας που τους παρέχεται μέχρι σήμερα, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Ημερ.Δημοσίευσης
Συντάκτης
Κωνσταντίνος Κόκορας, ψυχολόγος

Η απόφαση αυτή αφορά εκείνους τους πρόσφυγες που τους χορηγήθηκε καθεστώς διεθνούς προστασίας έως τις 31/07/2017, αλλά σταδιακά θα εφαρμοστεί στο σύνολο των αναγνωρισμένων προσφύγων, δημιουργώντας μηνιαία αλλεπάλληλα κύματα αστέγων προσφύγων από τις 31/03/2019 που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά και μετέπειτα. 
Αυτή η αιφνίδια και βίαιη εφαρμογή πιλοτικής αστεγίας, με όλους τους κοινωνικούς,ψυχικούς και σωματικούς κινδύνους που εγκυμονεί τόσο για τον προσφυγικό πληθυσμό όσο και για το σύνολο της κοινωνίας μας, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη κρατικών ενταξιακών πολιτικών, καθιστά την απόφαση αυτή ηθικά και δεοντολογικά απαράδεκτη, καθώς και ένα μέγιστο πολιτικό σφάλμα ενός υπουργείου που πριν λίγους μήνες έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τον σχεδιασμό Εθνικής Στρατιγικής για την Ένταξη. Και παράλληλα αυτοαναιρείται, καθώς στο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη στις παραγράφους 1.4.3. , 1.4.4. και 1.5.1. αναφέρεται σε προγράμματα βραχυπρόθεσμης στέγασης και παροχή οικονομικού βοηθήματος προς τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και για εξασφάλιση στέγασης μεταναστών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και δικαιούχων διεθνούς προστασίας μέσω προγράμματος κοινωνικής κατοικίας.
Χωρίς κανένα ενδιάμεσο πρόγραμμα για ομαλή και ασφαλή ένταξη, χωρίς καμία απολύτως εναλλακτική λύση ωθούνται αυτοί οι άνθρωποι βίαια σε άλλη μία, προστιθέμενη στις προϋπάρχουσες, ευάλωτη κατάσταση. Την αντικειμενική ευάλωτη κατάσταση της συνθήκης της αστεγίας.
Το σύνολο των φορέων που υλοποιούν τα προγράμματα στέγασης για τους πρόσφυγες ή που σχετίζονται με παροχές υπηρεσιών προς αυτούς όπως ΜΚΟ και Δημοτικά προγράμματα στέγασης, καθώς και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες που συντονίζει το όλο έργο, διαφωνούν με την απόφαση αυτή και έχουν εκφράσει και εγγράφως την αντίθεσή τους. Ακόμα πιο δυναμική ήταν η αντίδραση και τα κείμενα των εργαζομένων σε αυτές. Παρά την αντίθεσή τους όμως, αντί να προσανατολιστούν όλοι προς ένα ενιαίο μοχλό πίεσης προς την κυβέρνηση, με σκοπό να αναστείλει άμεσα την παράλογη, άκαιρη και επικίνδυνη απόφαση, έχουν ήδη μπει στη διαδικασία συνδιαμόρφωσης του σχεδιασμού αντιμετώπισης των άστεγων προσφύγων, αποδεχόμενοι παθητικά την ενταξιακή αστεγία.
Ας εναντιωθούμε όλοι σε αυτές τις απαράδεκτες πυροσβεστικές λύσεις απόγνωσης της κυβέρνησης με πρόφαση την αποσυμφόρηση των κέντρων υποδοχής στα νησιά. Ας σταματήσουμε εδώ τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση των ανθρώπων σαν απλούς αριθμούς και πειραματόζωα πιλοτικών σχεδιασμών. Να σταθούμε αλλυλέγγυοι στους πρόσφυγες και να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καταγγέλοντας τέτοιου είδους πολιτικές ενέργειες.
Απαιτούμε άμεση αναστολή της επικίνδυνης και ανθρωπιστικά απαράδεκτης απόφασης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 
Ας συνεργαστούμε όλοι και ας συνδιαμορφώσουμε τις απαραίτητες συνθήκες για ασφαλή ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία μας, και ας αποδεχτούμε τη νέα τους ταυτότητα. Την ταυτότητα του συμπολίτη μας.

Φύλλο Εφημερίδας

Κατηγορία